Na een overlijden

Vaak geven mensen die ernstig ziek zijn en gaan overlijden aan hun uitvaart te willen bespreken, al dan niet in het bijzijn van familieleden. Wij hebben een wensenlijst samengesteld, die we met de betrokkenen doornemen en waarbij alle aspecten worden besproken. Ook als u gewoon uw wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart wilt bespreken, kunt u ons daarvoor - uiteraard vrijblijvend - benaderen.

Een uitvaart in alle eenvoud of een bijzondere uitvaart. In nauwe samenspraak met de nabestaanden verzorgen wij uitvaarten. Na een overlijden zijn er veel handelingen te verrichten, waarbij wij u tot steun zullen zijn. De keuze voor een uitvaartverzorger is immers een vertrouwenskwestie.

Het regelen van de uitvaart kan in fasen. Niet alles behoeft binnen een aantal uren beslist te worden. Er zijn zaken waar u over na wil denken en dat kan ook, we hebben immers een aantal dagen de tijd.

Uitvaartverzekering
Ongeacht of en waar u verzekerd bent is het altijd mogelijk een beroep op ons te doen om de uitvaart voor u te verzorgen.